Версія для друку Підприємство

Приватне акціонерне товариство «Єнакіївський коксохімпром» - один з найстаріших заводів коксохімічної промисловості Донбасу, підприємство з повним циклом переробки вугілля в кокс і коксохімічну продукцію.

На заводі випускається близько 20 видів продукції, у тому числі один із самих цінних хімічних продуктів - сульфат амонію (сірчанокислотний амоній). Проектна потужність з виробництва коксу складає 1065000 тонн в рік, виробництво сульфату амонію - 14 800 тонн на рік.
Коксова та хімічна продукції заводу реалізуються як на українському ринку, так і поставляється в Росію, Індію, Китай, Казахстан, Таджикистан, Німеччину, Грузію, Туреччину, США, Румунію, Болгарію, Бразилію.
До складу підприємства входять 4 основних і понад 10 допоміжних цехів.

  Вспомогательные службы

 • Центральна заводська лабораторія здійснює визначення якості вхідної сировини та готової продукції.
 • Відділ технічного контролю здійснює контроль за відповідністю ТУ якості одержуваного сировини і готової продукції.
 • Електроремонтний цех здійснює технічне обслуговування пристроїв і установок по виробництву, передачі, перетворення, розподілу і споживання електроенергії.
 • Теплосилової цех здійснює виробництво та розподілення пари технологічним цехам, постачання заводу стисненим повітрям.
 • Цех контрольно вимірювальних приладів та автоматики здійснює технічне обслуговування і ремонт контрольно-вимірювальних приладів і регуляторів процесів.
 • Цех водопостачання здійснює постачання підприємства водою і забезпечення потреби цехів у воді для технічних і пожежно-питних потреб.
 • Цех технологічної диспетчеризації виробляє технічне обслуговування і ремонти всієї телекомунікаційної і технологічної мережі підприємства.
 • Ремонтні служби заводу включають в себе ремонтно механічний цех, цех монтажних робіт, які виробляють технічне обслуговування і ремонти всього обладнання підприємства, а так само виготовлення запасних частин для обладнання.
 • До складу підприємства також входять - залізничний цех, цех автотранспорту та спецтехніки.

Вуглепідготовчий цех

Забезпечує приймання, зберігання і підготовку концентратів вугілля для коксування, а також подачу вугільної шихти в коксовий цех.

Коксовий цех

Виробництво коксу для металургійної промисловості забезпечують 3 коксові батареї по 43 печі кожна, проектна потужність, яких складає - 1065 тис. коксу валового 6% вл. в рік. Обігрів печей здійснюється коксовим газом. Завод має замкнутий цикл газопостачання.

Цех уловлювання

Призначення цеху уловлювання хімічних продуктів коксування - охолодження коксового газу і виділення з нього смоли, водяних парів, витяг аміаку, бензельні вуглеводнів, сірководню. Далі очищений коксовий газ поступає по споживачам. Очищення коксового газу від сірці водню проводитися моноетаноламіновим методом (МЕА).

Смолопереробний цех

Переробка кам'яновугільної смоли і отримання електродного сполучного пеку, електродного просочувального пеку, високотемпературного пеку, антрацену, поглотительного масла, легкосреднего масла, нафталіну.